Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2235
Nhan đề: Tổng quan về vai trò của trà và cà phê trong phòng ngừa nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường type 2
Tác giả: Hiệp, Lê Ngọc
Từ khoá: Cà phê
Trà
Bệnh đái tháo đường
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: ;Quyển 2 (1)
Mô tả: Tạp chí khoa học trường Đại học An Giang. Quyển 2 (1) năm 2014
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2235
Appears in Collections:Tạp chí khoa học năm 2014

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Ngoc Hiep.pdf6,77 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.