Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/225
Nhan đề: Công dân với cộng đồng
Tác giả: Ngân, Nguyễn Thị Kim
Từ khoá: Bài giảng điện tử
Công dân
Cộng đồng
Tóm tắt: Bài giảng dự thi thiết kế bài giảng điện tử lần IV năm 2012 trường Đại học An Giang
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/225
Appears in Collections:BGĐT - Khoa Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SV Nguyen Thi Kim Ngan - DH9CT.7z6,46 MBUnknown  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.