Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2255
Nhan đề: Mô hình hóa và ảnh hưởng của các phương pháp sấy đến tính chất của tinh bột khoai lang
Tác giả: Thảo, Hồ Minh
Từ khoá: Khoai lang
Tinh bột khoai lang
Năm xuất bản: Sep-2012
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: ;Số 52
Mô tả: Thông tin khoa học số 052
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2255
Appears in Collections:TTKH số 051 - 060Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.