Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2267
Nhan đề: Phạm vi giao tiếp tiếng Việt của Việt kiều tỉnh Sakon Nakhon (Thái Lan)
Tác giả: Quốc, Hoàng
Từ khoá: Giao tiếp
Tiếng Việt
Tiếng Thái
Thái Lan
Năm xuất bản: Sep-2012
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: ;Số 52
Mô tả: Thông tin khoa học số 052
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2267
Appears in Collections:TTKH số 051 - 060

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21. Pham vi giao tiep tieng viet cua viet kieu tinh sakon nakhon thai lan.pdf15,21 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.