Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/227
Nhan đề: Thực tiễn - vai trò của thực tiễn đối với nhận thức
Tác giả: Việt Thảo, Tôn
Từ khoá: Bài giảng điện tử
Thực tiễn
Vai trò
Nhận thức
Tóm tắt: Bài giảng dự thi thiết kế bài giảng điện tử lần IV năm 2012 trường Đại học An Giang
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/227
Appears in Collections:BGĐT - Khoa Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GV Ton Viet Thao - BM.NNLCB.7z16,87 MBUnknown  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.