Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2296
Nhan đề: Khảo sát khả năng ứng dụng phương pháp sấy khô cá tra phồng tại An Giang bằng thiết bị thu nhiệt từ năng lượng mặt trời
Tác giả: Khang, Trần Nghĩa
Từ khoá: Khô
Máy sấy năng lượng mặt trời
Quá trình sấy
An giang
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Đại học an giang
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2296
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ,Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Nghia Khang.pdf2,99 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.