Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/235
Nhan đề: Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại
Tác giả: Ngân, Nguyễn Thị Kim
Từ khoá: Bài giảng điện tử
Giáo dục công dân
Tóm tắt: Bài giảng dự thi thiết kế bài giảng điện tử lần III năm 2010 trường Đại học An Giang
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/235
Appears in Collections:BGĐT - Khoa Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYEN THI KIM NGAN - 9CT.zip10,88 MBUnknown  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.