Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2367
Nhan đề: Kỹ thuật bóng đá cơ bản: Học phần II
Tác giả: Thái, Hàng Quang
Từ khoá: Bóng đá
Kỹ thuật tâng bóng
Kỹ thuật ném biên
Giáo dục thể chất
Năm xuất bản: 2014
Tóm tắt: Bài giảng dự thi thiết kế bài giảng điện tử lần VI năm 2014 trường Đại học An Giang
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2367
Appears in Collections:BGĐT - Bộ môn Giáo dục Thể chất

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hang Quang Thai.7z87,64 MB7-zip  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.