Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2369
Nhan đề: Phân tích kỹ thuật chuyền bóng bằng hai tay trong bóng rổ
Tác giả: Danh, Văng Công
Từ khoá: Bóng rổ
Giáo dục thể chất
Bài giảng điện tử
Năm xuất bản: 2014
Tóm tắt: Bài giảng dự thi thiết kế bài giảng điện tử lần VI năm 2014 trường Đại học An Giang
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2369
Appears in Collections:BGĐT - Bộ môn Giáo dục Thể chất

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vang Cong Danh 2.pdf3,04 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.