Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/239
Nhan đề: Cách sử dụng giản đồ không khí ẩm và thiết bị sấy
Tác giả: Thảo, Hồ Minh
Từ khoá: Bài giảng điện tử
Công nghệ thực phẩm
Thiết bị
Tóm tắt: Bài giảng dự thi thiết kế bài giảng điện tử lần IV năm 2012 trường Đại học An Giang
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/239
Appears in Collections:BGĐT - Khoa Nông nghiệp & Tài nguyên Thiên nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ho Minh Thao 2.7z1,95 MBUnknown  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.