Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2409
Nhan đề: Tự hoàn thiện bản thân
Tác giả: Chiến, Võ Hồng
Từ khoá: Giáo dục công dân
Giáo dục công dân lớp 10
Hoàn thiện bản thân
Bài giảng điện tử
Năm xuất bản: 2014
Tóm tắt: Bài giảng dự thi thiết kế bài giảng điện tử lần VI năm 2014 trường Đại học An Giang
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2409
Appears in Collections:BGĐT - Khoa Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vo Hong Chien.pdf4,46 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.