Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2440
Nhan đề: Thực trạng và những kinh nghiệm chủ yếu để giảm nghèo bền vững ở Kiên Giang
Tác giả: Khiết, Nguyễn Văn
Từ khoá: Giảm nghèo
Tỉnh Kiên Giang
Năm xuất bản: 2014
Tóm tắt: Hội thảo khoa học “Giảm nghèo bền vững ở An Giang: Cơ hội và Thách thức”
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2440
Appears in Collections:Hội thảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4. Thuc trang va nhung kinh nghiem chu yeu de giam ngheo ben vung o KG.pdf34,56 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.