Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2441
Nhan đề: Giảm nghèo bền vững ở Vĩnh Long, thực trạng và giải pháp
Tác giả: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Vĩnh Long
Từ khoá: Giảm nghèo
Tỉnh Vĩnh Long
Năm xuất bản: 2014
Tóm tắt: Hội thảo khoa học “Giảm nghèo bền vững ở An Giang: Cơ hội và Thách thức”
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2441
Appears in Collections:Hội thảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5. Giam ngheo ben vung o vinh long thuc trang va giai phap.pdf51,15 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.