Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2486
Nhan đề: Phòng, chống tham nhũng để thực hiện tốt giảm nghèo bền vững
Tác giả: Dũng, Nguyễn Việt
Chí, Đinh Văn
Từ khoá: Phòng chống tham nhũng
Giảm nghèo
Tham nhũng
Năm xuất bản: 2014
Tóm tắt: Hội thảo khoa học “Giảm nghèo bền vững ở An Giang: Cơ hội và thách thức”
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2486
Appears in Collections:Hội thảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
51. Phong chong tham nhung de thuc hien tot GN ben vung.pdf50,48 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.