Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2492
Nhan đề: Phát huy tính tự chủ, tự vươn lên thoát nghèo của người nghèo
Tác giả: Thúy, Trần Thị
Từ khoá: Xóa đói giảm nghèo
Giảm nghèo
Năm xuất bản: 2014
Tóm tắt: Hội thảo khoa học “Giảm nghèo bền vững ở An Giang: Cơ hội và thách thức”
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2492
Appears in Collections:Hội thảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
57. Phat huy tinh tu chu tu vuon len thoat ngheo cua nguoi ngheo.pdf50,87 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.