Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2505
Nhan đề: Công tác giảm nghèo xã văn giáo, huyện tịnh biên, tỉnh an giang
Tác giả: UBND xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
Từ khoá: Công tác giảm nghèo
Giảm nghèo
Xã văn giáo
Huyện tịnh biên
An giang
Năm xuất bản: 2014
Tóm tắt: Hội thảo khoa học “Giảm nghèo bền vững ở An Giang: Cơ hội và thách thức”
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2505
Appears in Collections:Hội thảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
70. cong tac GN xa van giao huyen tinh bien tinh AG.pdf50,57 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.