Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2562
Nhan đề: Văn học dân gian Việt Nam
Tác giả: Chinh, Trần Tùng
Từ khoá: Văn học dân gian
Việt nam
Văn học việt nam
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Tài liệu được phân bổ thành hai phần và mười ba chương. Trình bày các vấn đề cơ bản liên quan đến đối tượng nghiên cứu và học tập là văn học dân gian Việt Nam; Khái quát các thể loại tiêu biểu của văn học dân gian, làm rõ khái niệm từng thể loại, đi vào các vấn đề nội dung và các đặc điểm thi pháp của từng thể loại. Bên cạnh đó, tài liệu có phần hướng dẫn học tập để sinh viên có được một phương pháp học tập hiệu quả hơn; đặc biệt phần thực hành với các câu hỏi củng cố và mở rộng kiến thức.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2562
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Tung Chinh.pdf1,56 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.