Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2594
Nhan đề: Nghiên cứu sản xuất phân hữu cơ - vi sinh từ bùn thải ao nuôi cá tra - basa
Tác giả: Lành, Võ Thị
Từ khoá: Phân hữu cơ
Vi sinh
Ao nuôi cá
Cá tra
Cá basa
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2594
Appears in Collections:KLTN - Khoa Kỹ thuật & Công nghệ Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vo Thi Lanh.pdf3,55 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.