Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2714
Nhan đề: Phân lập các chủng nấm mốc từ chao khoai môn (Colocasia esculenta)
Tác giả: Lê, Nguyễn Thị Hồng
Liên, Phạm Thị Kim
Từ khoá: Công nghệ sinh học
Chủng nấm mốc
Sản xuất chao
Chao khoai môn
Nấm mốc
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Phân lập và mô tả một số đặc điểm hình thái của các chủng nấm mốc lên men chao khoai môn; Xác định khả năng thủy phân tinh bột và protein của enzyme sinh ra từ các chủng nấm mốc, từ đó chọn ra chủng nấm mốc thích hợp sản xuất chao khoai môn có năng suất và chất lượng tốt
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2714
Appears in Collections:NCKH của Sinh viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Hong Le - Pham Thi Kim Lien.pdf1,15 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.