Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2715
Nhan đề: Sử dụng nước thải ao nuôi cá tra để nuôi sinh khối tảo Chlorella Vulgaris và luân trùng Brachionus Plicatilis
Tác giả: Lan, Trịnh Thị
Từ khoá: Nuôi trồng thủy sản
Cá tra
Sinh khối tảo
Nước thải cá tra
Nuôi sinh khối
Luân trùng
Tảo
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2715
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ,Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trinh Thi Lan.pdfLiên hệ với tác giả để xem toàn văn7,71 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.