Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2806
Nhan đề: Tin học cho Toán học
Tác giả: Bản, Phạm Văn
Từ khoá: Mathematics (Computer programs)
Toán học (Chương trình máy tính )
Phần mềm toán học
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2806
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TinhocchoToanhoc.pdf2,76 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.