Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2808
Nhan đề: Một số đặc điểm thi pháp truyện dân gian An Giang
Tác giả: Chinh, Trần Tùng
Từ khoá: Truyện dân gian
Thi pháp học
Thần thoại Việt Nam
Truyền thuyết
Truyện cổ tích
Truyện cười Việt Nam
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2808
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ,Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Tung Chinh.pdf1,29 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.