Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2861
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorThạnh, Trần Xuân-
dc.date.accessioned2016-06-14T02:11:03Z-
dc.date.available2016-06-14T02:11:03Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.urihttp://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2861-
dc.descriptionTạp chí khoa học trường Đại học An Giang. 2015 Quyển 5 (1),113 – 120vi
dc.description.abstractNghiên cứu này nhằm xác định những nhân tố tác động đến sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên tại Tổng Công ty Pisico Bình Định. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 6 nhóm nhân tố tác động đến sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên bao gồm: đồng nghiệp, thu nhập, cơ hội đào tạo và thăng tiến, phúc lợi, cấp trên và đặc điểm công việc. Các nhóm nhân tố này được đo lường thông qua 23 biến quan sát. Sau khi phân tích mô hình hồi quy đa biến, kết quả nghiên cứu cho thấy đồng nghiệp, thu nhập, cơ hội đào tạo và thăng tiến, cấp trên là bốn nhân tố có tác động lớn nhất đến sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên tại PISICOvi
dc.language.isovivi
dc.publisherĐại học An Giangvi
dc.subjectCông việcvi
dc.subjectNhân tốvi
dc.subjectTác độngvi
dc.subjectThỏa mãnvi
dc.subjectPisicovi
dc.titleNghiên cứu sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên tại tổng công ty Pisico Bình Địnhvi
Appears in Collections:Tạp chí khoa học năm 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Xuan Thanh_0.pdf403,46 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.