Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2865
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHưng, Bùi Trung-
dc.contributor.authorThắng, Võ Văn-
dc.contributor.authorTuấn, Nguyễn Duy Anh-
dc.contributor.authorNhung, Trần Hồng-
dc.date.accessioned2016-06-14T08:38:09Z-
dc.date.available2016-06-14T08:38:09Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.urihttp://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2865-
dc.descriptionTạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang, Quyển 9 (1)2016, 19 – 25vi
dc.description.abstractBài viết khái quát kết quả điều tra, khảo sát về hoạt động nghiên cứu khoa học, từ đó bàn đến năng lực tổ chức và triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên các trường đại học địa phương thuộc vùng Nam Bộ. Đây là một phần nội dung của đề tài khoa học “Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên các trường đại học địa phương thuộc miền Đông và miền Tây Nam bộ” do Trường Đại học Sài Gòn chủ trì. Kết quả cho thấy năng lực này trên từng công việc cụ thể ở mức khá nhưng vẫn còn khoảng từ 20% đến gần 50% một số công việc giảng viên mới thực hiện ở mức khá và thấp. Những số liệu và đánh giá bước đầu góp phần định hướng cho việc tìm các giải pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học phát triển, có hiệu quả cao hơn ở những giai đoạn phát triển sau.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherĐại học An Giangvi
dc.relation.ispartofseriesQuyển 9 (1) - 2016-
dc.subjectNăng lựcvi
dc.subjectNăng lực tổ chức và triển khai hoạt động nghiên cứu khoa họcvi
dc.titleNăng lực tổ chức và triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên các trường Đại học địa phương thuộc vùng Nam Bộ.vi
Appears in Collections:Tạp chí khoa học năm 2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bui Trung Hung_0.pdf563,03 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.