Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2867
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSơn, Nguyễn Thanh-
dc.date.accessioned2016-06-15T01:57:24Z-
dc.date.available2016-06-15T01:57:24Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.urihttp://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2867-
dc.descriptionTạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang, Quyển 9 (1) 2016,35 – 40vi
dc.description.abstractKiểm tra, đánh giá kết quả học tập là khâu quan trọng trong quá trình dạy và học. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, kiểm tra, đánh giá tại các trường đại học chưa mang lại hiệu quả cho việc nâng cao chất lượng dạy và học. Trong bài viết này, tác giả tập trung tìm hiểu về kiểm tra, đánh giá theo hướng tiếp cận năng lực và đưa ra một số biện pháp góp phần đổi mới công tác này tại các trường đại học Việt Nam, hướng đến mục tiêu đào tạo nhân lực đáp ứng chuẩn đầu ra đã tuyên bố với xã hội.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherĐại học An Giangvi
dc.relation.ispartofseriesQuyển 9 (1) - 2016;-
dc.subjectChuẩn đầu ravi
dc.subjectĐánh giávi
dc.subjectĐổi mớivi
dc.subjectKiểm travi
dc.subjectNăng lựcvi
dc.titleĐổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo hướng tiếp cận năng lực nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra.vi
Appears in Collections:Tạp chí khoa học năm 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thanh Son_0.pdf534,73 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.