Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2869
Nhan đề: Su hướng chọn nghề nghiệp của học sinh cuối cấp trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông huyện Châu Thành tỉnh An Giang hiện nay.
Tác giả: Hào, Trần Phú
Từ khoá: Nghề nghiệp
Su hướng chọn nghề nghiệp của học sinh
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: Quyển 9 (1) - 2016
Tóm tắt: Bài báo đề cập đến xu hướng chọn nghề nghiệp tương lai của học sinh cuối cấp trung học sơ sở (THCS) và học sinh trung học phổ thông (THPT) huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Số liệu nghiên cứu được thực hiện với 1476 học sinh trung học tại huyện Châu Thành gồm học sinh THCS 730 và học sinh THPT 746 trong năm học 2014 - 2015. Kết quả cho thấy có hơn 90% học sinh THPT sẽ tiếp tục học để thi tuyển vào các trường cao đẳng - đại học hoặc trung cấp chuyên nghiệp. Đối với bậc THCS, khoảng 75% học sinh xác định sẽ tiếp tục học để thi tuyển vào các trường cao đẳng - đại học hoặc trung cấp chuyên nghiệp. Ngoài ra, 55,2% học sinh cho rằng, việc hướng nghiệp cho học sinh nên thực hiện ở giai đoạn cuối cấp THCS là rất cần thiết và đáng được quan tâm.
Mô tả: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang, Quyển 9 (1) 2016,41 – 46
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2869
Appears in Collections:Tạp chí khoa học năm 2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Phu Hao_0.pdf535,37 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.