Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2892
Nhan đề: Nghiên cứu thành phần hóa học của tinh dầu thân rễ gừng đen (distichochlamys citrea) tại một số tỉnh miền trung việt nam.
Tác giả: Tý, Phạm Việt
Đức, Hồ Việt
Thắng, Lê Quyết
Từ khoá: Chi zingiberaceae
Loài distichochlamys citrea
Tinh dầu
Phương pháp gc/ms.
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: Quyển.8 (4)
Tóm tắt: Đặt vấn đề: Gừng đen (Distichochlamys citrea) là loài thực vật đặc hữu chỉ có ở Việt Nam. Cho đến nay, những hiểu biết về loài này còn rất sơ khai đặc biệt là thành phần hóa học. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Gừng đen được thu hái tại một số tỉnh miền Trung vào tháng 2 năm 2014. Tinh dầu được trích ly bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn theo hơi nước sau đó được phân tích bằng phương pháp sắc ký khí - khối phổ liên hợp (GC/MS). Kết quả - Kết luận: Hàm lượng tinh dầu thân rễ Gừng đen ở Quảng Bình, Quảng Trị và Quảng Nam đạt tương ứng là 0,60, 0,45 và 0,40% (vmL/wg, theo nguyên liệu tươi). Các dẫn xuất oxy hóa của monoterpene là nhóm chất chính của các mẫu tinh dầu, chiếm 90,73% (TD_QT), 80,29% (TD_QB) và 79,47% (TD_QN). Trong đó, 1,8-cineole là cấu tử chính với hàm lượng dao động trong khoảng 30,71-43,67%.
Mô tả: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang,Quyển 8 (4 ),60 – 65
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2892
Appears in Collections:Tạp chí khoa học năm 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pham Viet Ty_0.pdf455,18 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.