Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2898
Title: Tác động của lũ bất thường đến canh tác lúa ở xã vĩnh phước,huyện tri tôn tỉnh an giang.
Authors: Thanh, Võ Duy
Ngân, Hồ Thị
Keywords: Lũ bất thường
Suy giảm phù sa
Hiệu quả canh tác lúa
Giải pháp thích ứng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học An Giang
Series/Report no.: Quyển.8 (4)
Description: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang,Quyển 8 (4 ),105 – 113
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2898
Appears in Collections:Tạp chí khoa học năm 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vo Duy Thanh_0.pdf539.67 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.