Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/361
Nhan đề: Phương pháp vẽ ký họa
Tác giả: Ngân, Nguyễn Thị Kim
Từ khoá: Mỹ thuật
Vẽ
Ký họa
Tóm tắt: Bài giảng dự thi thiết kế bài giảng điện tử lần V năm 2013 trường Đại học An Giang
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/361
Appears in Collections:BGĐT - Khoa Văn hóa Nghệ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Kim Ngan.pdf11,14 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.