Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/410
Nhan đề: Sang thu
Tác giả: Hận, Lê Hoài
Từ khoá: Bài giảng điện tử
Mùa thu
Ngữ văn
Văn học
Tóm tắt: Bài giảng dự thi thiết kế bài giảng điện tử lần IV năm 2012 trường Đại học An Giang
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/410
Appears in Collections:BGĐT - Phổ thông thực hành Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DU THI THIET KE BAI GIANG DIEN TU - LE HOAI HAN.7z5,52 MBUnknown  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.