Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/4912
Nhan đề: Không thể chuộc lỗi = Failure to atone
Tác giả: Hassan, Allen
Bì, Lê Đình
Phước, Nguyễn Văn
Từ khoá: Chiến tranh Việt Nam
Truyện kể
1961-1975
Tóm tắt: Những chiếc cáng chất đầy xác trẻ thơ; Những năm tháng đầu đời; Những bác sĩ tình nguyện đến Việt Nam; Đến Sài Gòn; Phẫu thuật tim mở ở Huế; Bệnh viện Quảng Trị; Những ca phẫu thuật đáng nhớ; Con người Việt Nam; Cuộc sống trong thời chiến; Thăm viếng một trại cải huấn; “Cuộc hành quân ánh cầu vồng” ;…;
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/4912
Appears in Collections:Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Khong the chuoc loi.pdf38,44 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.