Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/510
Nhan đề: Thể dục
Tác giả: Nam, Trần Kỳ
Từ khoá: Thể dục
Thể thao
Năm xuất bản: 18-May-2009
Tóm tắt: Gồm 2 phần: I. Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất: Những vấn đề chung về thể dục thể thao, thể dục thể thao trong các trường ĐH Việt Nam, giáo dục thể chất trong các trường Đại học ; II. Thể dục: Đội hình đội ngũ thể dục, bài tập thể dục vệ sinh buổi sáng, thể dục với vòng gậy, leo dây, nhảy dây, thể dục tự do nữ, thể dục với dụng cụ.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/510
Appears in Collections:Bộ môn Giáo dục Thể chất

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
The duc - Tran Ky Nam.pdf663,46 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.