Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/516
Nhan đề: Thuế
Tác giả: Khoa, Nguyễn Đăng
Từ khoá: Thuế
Kế toán
Tài chính - Ngân hàng
Marketing
Quản trị kinh doanh
Kinh tế quốc tế
Năm xuất bản: 1-Oct-2008
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/516
Appears in Collections:Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thue _ Nguyen Dang KHoa.pdf1,55 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.