Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/5673
Nhan đề: Khảo cổ An Giang Văn hóa Óc - Eo (Thông tin chuyên đề)
Nhan đề khác: Văn hóa Óc – Eo
Từ khoá: Khảo cổ học
Văn hóa Óc – Eo
Ba Thê (Thoại Sơn)
An Giang
Văn hóa cổ
Năm xuất bản: 1992
Nhà xuất bản: Ủy ban Khoa học Kỹ thuật: Sở Văn hóa Thông tin - Thể dục Thể thao An Giang
Tóm tắt: Lời mở đầu hội nghị văn hóa Óc-Eo và các văn hóa cổ ở ĐBSCL; Đến với phòng trưng bày văn hóa Óc-Eo ở Bảo tàng; Những hiện vật kim loại trong văn hóa Óc-Eo An Giang; Vết tích cư trú ở Hố Đào TS1; Cổ môi trường và phân bố cư dân thuộc văn hóa Óc-Eo trên địa bàn Tỉnh An Giang ngày nay; Văn hóa Óc-Eo - những vấn đề đặt ra; Bảo vệ và tôn tạo đất đai di tích khảo cổ Óc-Eo; Một quan điểm về biện pháp bảo tồn khu di tích khảo cổ văn hóa Óc - Eo An Giang; Suy nghĩ về văn hóa Óc-Eo An Giang; Vấn đề bảo vệ và tôn tạo khu di tích Ba Thê Óc-Eo; Bia Thoại Sơn - một di tích lịch sử nổi tiếng ở An Giang trong thời kỳ nhà Nguyễn; Bí ẩn về sự hủy diệt thành phố cổ MÔHENGIÔ ĐARO; Nguy cơ tiêu vong của những nền văn hóa bộ lạc; Huyền thoại tháp nghiêng NÊVIANSK.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/5673
Appears in Collections:Văn hóa Nghệ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VAN HOA OC EO.pdf24,59 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.