Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/5812
Nhan đề: Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT - TT Việt Nam năm 2014
Tác giả: Hội Tin học Việt Nam
Từ khoá: Báo cáo
Công nghệ thông tin - truyền thông
Việt Nam
Năm xuất bản: Aug-2014
Tùng thư/Số báo cáo: Viet Nam ICT Index 2014;Page 1 - 105
Tóm tắt: Trên cơ sở số liệu thu thập được từ các phiếu điều tra phục vụ cho đánh giá, xếp hạng ICT Index, chúng tôi cũng đã rút ra được một vài số liệu đáng quan tâm về thực trạng phát triển và ứng dụng CNTT của các nhóm đối tượng điều tra. Thông qua các con số này, chúng ta có thể có được cái nhìn tương đối chính xác về thực trạng phát triển và ứng dụng CNTT của các nhóm đối tượng trên nói riêng, cũng như của cả nước Việt Nam nói chung. Sau đây là một vài số liệu cùng một số biểu đồ về thực trạng phát triển và ứng dụng CNTT năm 2014 của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các ngân hàng thương mại và các tập đoàn kinh tế, tổng công ty lớn.
Định danh: http://www.vaip.org.vn/download/2014/Bao%20cao%20VN%20ICT%20Index%202014%20-%20Final.pdf
http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/5812
Appears in Collections:Orther Issues

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bao cao chi so sang sang cho phat trien.pdf2,3 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.