Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/591
Nhan đề: Đường thi nhất bách thủ
Tác giả: Ngọc, Phùng Hoài
Từ khoá: Thơ đường
Ngữ văn
Trung quốc
Thi ca
Năm xuất bản: 2-Jun-2009
Tóm tắt: Gồm 5 tài liệu chứa đựng các phong cách nghệ thuật ngôn từ đa dạng. Những tác phẩm thi- ca- từ được lựa chọn tiêu biểu cho 4 phong cách chủ yếu với gía trị thẩm mỹ phong phú đậm đà: Dân ca (ca từ dân gian), Đường thi (thi cổ điển), Hồng lâu mộng ca từ (ca từ hiện đại kết hợp nhạc khúc truyền thống), Hồng thái dương ca từ (ca từ hiện đại phát triển dân ca), Mười hai ca khúc (ca từ cổ trang và hiện đại ), và tiểu luận của biên giả (khép lại tài liệu).
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/591
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
THICATUTRUNG HOA.pdf2,32 MB  Download
DuongThi.pdf1,31 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.