Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/5938
Nhan đề: Kim túy tình từ
Tác giả: Du, Nguyễn
Chi, Phạm Kim
Từ khoá: Văn học Việt Nam
Truyện Kiều
Thi ca Việt Nam
Thơ tự sự
Năm xuất bản: 1972
Nhà xuất bản: Nhà Văn hóa
Tùng thư/Số báo cáo:  Văn hóa tùng thư số 48;
Tóm tắt: Than những người có tài mà không có mạng; Kế tài sắc của chị em Túy-Kiều; Ba chị em Túy-Kiều đi chơi hội Thanh-minh; Túy-Kiều ghé viếng mã Đạm-Tiên; Túy-Kiều gặp Kim-Trọng hai đàng phải lòng nhau; Túy-Kiều về nghĩ lại thương Đạm-Tiên và nhớ Kim-Trọng; Đạm-Tiên hiện chiêm bao cho Túy-Kiều biết rằng sau phải mắc số đoạn-tràng;...; .
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/5938
Appears in Collections:Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kim tuy tinh tu.pdf16,15 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.