Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/5997
Nhan đề: Bốn mươi mốt năm làm báo
Tác giả: Tường, Hồ Hữu
Từ khoá: Hồi ký
Năm xuất bản: 12-Nov-1972
Nhà xuất bản: Trí Đăng
Tóm tắt: Tờ báo đầu tiên chỉ một số: Tiền Quân; Năm tháng ở Paris; Báo xương xoa; Làm báo nhẩm trong tù: nhật báo thiên thu; Vào làng báo công khai; Tuần báo Đồng Nai; Báo La lutte; Báo bí mật cuối cùng: thường trực cách mạng; Đông dương đại hội; Tự do báo chí; Lật qua trang mới; Cai thầu biên tập; Phi lạc sang tàu; Làm báo tại pháp; Nhật báo Phương Đông; Đất nước chia đôi.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/5997
Appears in Collections:Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
41 nam lam bao hoi ky.pdf19,22 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.