Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6003
Nhan đề: Biên hòa sử lược toàn biên: Quyển 2 (Biên-hùng oai-dũng)
Tác giả: Lựu, Lương Văn
Từ khoá: Lịch sử
Đồng Nai
Việt Nam
Biên Hòa
Năm xuất bản: 1972
Nhà xuất bản: Lương Văn Lựu
Tóm tắt: Núi Châu-Thới trơ gian cùng tuế nguyệt; Núi Bửu-Long sạm mặt với thời gian; Bóng thần nữ mài gươm trên Núi Chứa-Chan; Xuyên vùng núi Bà-Rá; Sống trong Buông Thượng; Người Thượng ăn nhang; Một cuộc đi săn; Nước Đồng Nai; Thủy vận trên sông Đồng-Nai; Kinh-Đào; ...; .
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6003
Appears in Collections:Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bien hoa su luoc toan bien quyen thu 2.pdf35,12 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.