Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/601
Nhan đề: Luận ngữ
Tác giả: Ngọc, Phùng Hoài
Từ khoá: Luận ngữ
đạo khổng
Tóm tắt: Tóm lược những bài giảng, các buổi học và thuật lại nhiều nét sinh hoạt trong cuộc đời thầy trò khổng tử.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/601
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phung Hoai Ngoc.pdf1,52 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.