Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6052
Nhan đề: Nam bộ chiến sử (1859-1868)
Nhan đề khác: Nam bộ chiến sử
Tác giả: Hóa, Nguyễn Bảo
Từ khoá: Lịch sử Việt Nam
Nam Bộ
Năm xuất bản: Oct-1949
Nhà xuất bản: Lửa Sống
Tóm tắt: Nội dung sách trình bày: Vì sao súng Pháp nổ trên đất Việt Nam?; Nguyên nhân cuộc chiến tranh Việt-Pháp; Việc cấm đạo, giết đạo; Đánh chiếm cửa bể Đà-Nẵng; Trận giặc nha-phiến và hòa-ước thiên-tân có ảnh hưởng gì đến trận giặc Việt-Pháp không?; Chiến thuyền Pháp đến Nam-Kỳ; Chiếm thành Gia-Định; Quân Pháp trong vòng vây; Tấn công ba tỉnh miền Đông; Ký kết hiệp ước 5-6-1862.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6052
Appears in Collections:Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nam bo chien su.pdf14,19 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.