Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6056
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrâm, Hoàng Thúc-
dc.date.accessioned2016-12-16T03:21:53Z-
dc.date.available2016-12-16T03:21:53Z-
dc.date.issued1950-09-11-
dc.identifier.urihttp://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6056-
dc.description.abstractGia-thế và cá-tính Trần Quốc-Tuấn; Lực-lượng và tinh-thần quân đội dưới quyền Trần Quốc-Tuấn; Xã-hội và sinh-hoạt dân-chúng trước khi kháng Nguyên; Lai-lịch và lực-lượng Mông-cổ; Mông-cổ gân hấn; Cuộc chiến thắng Mông-cổ lần thứ nhất; Cuộc chiến thắng Mông-cổ lần thứ hai; Cuộc chiến thắng Mông-cổ lần thứ ba; Từ bài Hịch tướng sĩ đến sách Vạn-kiếp tông bi truyền; Nhắc lại những kinh-nghiệm đã chiến thắng Mông-cổ.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherVĩnh Bảovi
dc.subjectViệt Namvi
dc.subjectTiểu sửvi
dc.subjectLịch sửvi
dc.subjectTướngvi
dc.titleTrần hưng đạovi
dc.typeBookvi
Appears in Collections:Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran hung dao.pdf11,04 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.