Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6060
Nhan đề: Từ Yên-bái đến các ngục-thất Hỏa-lò Côn-nôn Guy-An
Tác giả: Đào, Hoàng Văn
Từ khoá: Yên Bái
Năm xuất bản: 7-Dec-1957
Nhà xuất bản: Sống Mới
Tóm tắt: Con đường sắt máu; Ngục thất Yên-Bái; Ngục thất Hà-Nội; Ngục thất Còn-Nòn; Trên đường tiến đến Guy-An; Ngục thất thuộc địa; Chút ít về lịch sử Guy-An; ... ; .
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6060
Appears in Collections:Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tu yen bai den cac nguc that.pdf7,77 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.