Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6207
Nhan đề: Định loại động vật không xương sống nước ngọt bắc Việt Nam
Tác giả: Thanh, Đặng Ngọc
Từ khoá: Động vật nước ngọt
Miền Bắc
Động vật không xương sống
Năm xuất bản: 1980
Nhà xuất bản: Khoa Học Kỹ Thuật
Tóm tắt: Nội dung tài liệu trình bày các loài trùng bánh xe, giun ít tơ, giun nhiều tơ, giáp xác, thân mềm.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6207
Appears in Collections:Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dinh loai DV khong xuong song nuoc ngot bac VN.pdf221,88 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.