Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6350
Nhan đề: Vai trò của năng lực doanh nhân, sáng nghiệp công ty và vốn xã hội đối với thành quả hoạt động của doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam
Tác giả: Long, Nguyễn Thành
Từ khoá: Doanh nghiệp
Quản trị kinh doanh
Doanh nghiệp vừa và nhỏ
Sáng nghiệp
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Trường Đại học Bách Khoa
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6350
Appears in Collections:Luận án Tiến Sỹ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luan An - Nguyen Thanh Long - Tom Tat.pdfLiên hệ với tác giả để xem toàn văn805,44 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.