Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6363
Nhan đề: Điền kinh
Tác giả: Tú, Hồ Văn
Từ khoá: Điền kinh
Giáo dục thể chất
Athletics
Physical education and training
Giáo dục thể chất 1
Kế toán
Tài chính - Ngân hàng
Marketing
Quản trị kinh doanh
Kinh tế quốc tế
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Giới thiệu môn điền kinh. Trình bày nguyên lý kỹ thuật đi bộ, chạy, nhảy, ném đẩy; kỹ thuật và phương pháp giảng dạy; phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài điền kinh; cách tuyển chọn vận động viên điền kinh
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6363
Appears in Collections:GT - Bộ môn Giáo dục Thể chất

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ho Van Tu.pdf6,45 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.