Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6369
Nhan đề: Tin học ứng dụng chuyên ngành mỹ thuật (Phần mềm Coreldraw)
Tác giả: Ngân, Nguyễn Thị Kim
Từ khoá: Mĩ thuật (Xử lí dữ liệu)
Phần mềm ứng dụng
Art (Data processing)
Application software
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Khái quát về phần mềm Coreldraw; Khởi đầu với phần mềm Coreldraw; Công cụ hiệu chỉnh và các lệnh biến đổi; Cách tô màu trong Coreldraw; Cách tạo văn bản trong Coreldraw; Tạo hiệu ứng trong Coreldraw; Kết xuất hình ảnh trong Coreldraw
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6369
Appears in Collections:Khoa Văn hóa Nghệ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Kim Ngan.pdf10,67 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.