Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6385
Nhan đề: Bóng rổ
Tác giả: Danh, Văng Công
Từ khoá: Bóng rổ
Giáo dục thể chất
Basketball
Physical education and training
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Trình bày: Lịch sử hình thành và phát triển môn bóng rổ; Kỹ thuật cơ bản trong bóng rổ; Chiến thuật bóng rổ; Phương pháp giảng dạy bóng rổ; Phương pháp tổ chức thi đấu và phương pháp trọng tài bóng rổ; Chấn thương trong tập luyện bóng rổ và phương pháp phòng tránh
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6385
Appears in Collections:GT - Bộ môn Giáo dục Thể chất

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vang Cong Danh.pdf8,44 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.