Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7126
Nhan đề: Bóng bàn: Tài liệu giảng dạy
Tác giả: Thảo, Nguyễn Trần Phương
Từ khoá: Bóng bàn
Giáo dục thể chất
Table tennis
Physical education and training
Giáo dục thể chất 1
Kế toán
Tài chính - Ngân hàng
Marketing
Quản trị kinh doanh
Kinh tế quốc tế
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Trình bày: Lịch sử và quá trình phát triển môn bóng bàn; Nguyên lý kỹ thuật bóng bàn; Kỹ thuật bóng bàn; Phương pháp giảng dạy cơ bản môn bóng bàn; Nội dung huấn luyện cơ bản môn bóng bàn; Phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài bóng bàn
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7126
Appears in Collections:GT - Bộ môn Giáo dục Thể chất

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Tran Phuong Thao. GT00276.cap do 4.pdfLiên hệ với tác giả để xem toàn văn3,05 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.