Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7129
Nhan đề: Thể dục nhịp điệu: Tài liệu giảng dạy
Tác giả: Trang, Trần Thị Thảo
Từ khoá: Thể dục nhịp điệu
Giáo dục thể chất
Aerobic exercises
Physical education and training
Kế toán
Giáo dục thể chất 1
Tài chính - Ngân hàng
Marketing
Quản trị kinh doanh
Kinh tế quốc tế
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Trình bày: lịch sử hình thành và phát triển cũng như kỹ thuật cơ bản môn thể dục nhịp điệu; phương pháp giảng dạy và huấn luyện môn thể dục nhịp điệu; luật thi đấu và công tác trọng tài môn thể dục nhịp điệu, nguyên nhân gây chấn thương và phương pháp ngăn ngừa chấn thương trong tập luyện và thi đấu thể dục nhịp điệu
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7129
Appears in Collections:GT - Bộ môn Giáo dục Thể chất

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Thi Thao Trang. GT00294. cap do 4.pdfLiên hệ với tác giả để xem toàn văn4,33 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.